Sáng ngày 06/8/2018, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Quốc Quân – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty; Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các chi bộ; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; các đ/c trong BTV CĐCS, chủ tịch CĐBP; Thường trực Hội CCB; Trưởng Ban nữ công; Bí thư Đoàn thanh niên.

SK1

Đồng chí Nguyễn Quốc Quân – Phó bí thư phụ trách Đảng bộ, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua và cho ý kiến vào 04 dự thảo báo cáo gồm: Dự thảo báo cáo công tác Đảng, Dự thảo báo cáo công tác chính quyền, Dự thảo báo cáo công tác công đoàn, Dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng của UBKT Đảng ủy 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo nội dung các dự thảo báo cáo, tính đến ngày 30/6/2018 tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ công ty là 221 đ/c, trong đó: Đảng viên chính thức 206 đ/c, Đảng viên dự bị 15 đ/c; Đảng viên nữ 67 đ/c. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị: 06 đ/c, Trung cấp lý luận chính trị: 64 đ/c, Sơ cấp lý luận chính trị: 151 đ/c.

Tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Công ty là 429 người, trong đó lao động nữ là 166 người=38,7%. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 14 người, Đại học: 115 người, Cao Đẳng: 4 người, Trung cấp: 34 người, Công nhân: 54 người

Tổng diện tích hợp đồng tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt: 26.277,66 ha=98,8 % KH= 98,8 % cùng kỳ năm 2017; tổng điện năng tiêu thụ (tính đến 30/6/2018): 6.195.935 kw = 88,13% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu đạt: 43,523 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước 613,142 triệu đồng. Việc làm của cán bộ đảng viên công nhân viên lao động ổn định, thu nhập bình quân đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng.

6 tháng đầu năm, UBKT Đảng ủy đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 01 tổ chức Đảng về tình hình thu nộp và sử dụng Đảng phí. Kết quả chi bộ được kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt các quy định về thu nộp và sử dụng Đảng phí. Thực hiện đầy đủ  nghĩa vụ đối với Nhà nước; cán bộ đảng viên chấp hành tốt điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

SK2

SK3

Sk4

SK5

Sk6

SK7

SK8

Sk9

Sk10

Đồng chí Nguyễn Quốc Quân – Phó bí thư phụ trách Đảng bộ - Giám đốc Công ty triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Quân – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu sản xuất kinh doanh cả năm 2018 theo nội dung các bản dự thảo báo cáo đã đề ra./.

Thực hiện: Đình Phúc