Sáng ngày 12/5/2020, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn tham gia chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2020 do Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đóng góp những đơn vị máu quý giá vào Ngân hàng máu quốc gia.

Với hơn 30 đoàn viên thanh niên tham gia, Đoàn thanh niên Công ty được Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh biểu dương là đơn vị đóng góp nhiều đơn vị máu nhất trong toàn khối.

Một số hình ảnh tại chương trình:

1

2

IMG 0978

IMG 0985

IMG 0987

IMG 1008

IMG 1027

IMG 1035

IMG 1049

IMG 1059

IMG 1085

IMG 1114

IMG 1122

IMG 1126

IMG 1132

IMG 1146

Thực hiện: Đình Phúc